Cookie beleid

Disclaimer – Privacy Beleid
Laatst bijgewerkt 10-01-2022
Disclaimer
Niets van deze website mag door derden, zonder toestemming van Next Creations, gebruikt worden. Ondanks dat deze site met de grootste zorg is samengesteld is Next Creations niet aansprakelijk voor de op deze website vermelde onjuistheden als gevolg van druk- en zetfouten.
Privacy Beleid
In dit privacy beleid leggen we uit wat persoonsgegevens zijn, welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld, hoe ze worden verwerkt en wat uw rechten zijn in dit opzicht. U kunt er zeker van zijn dat we uw persoonsgegevens met zorg zullen behandelen.
Verwerking van persoonsgegevens
1. Wat zijn persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw contactinformatie, uw bestelgegevens of uw productgegevens.
2. Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens door Next Creations. We houden ons aan onderstaande principes bij het verwerken van uw persoonsgegevens:
* we verzamelen alleen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;
* we verzamelen geen persoonsgegevens die verder gaan dan nodig om deze doelen te bereiken;
* we gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;
* we dragen persoonsgegevens niet over aan derden, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;
* we doen ons best om te zorgen dat informatie actueel is door u aan te moedigen uw persoonsgegevens regelmatig te controleren;
* we treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen accidentele of onwettige vernietiging, of accidenteel verlies of accidentele wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking; en
* behalve indien hierin vermeld, zullen we persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens werden verzameld of verder worden verwerkt, of zoals dit vereist wordt door de wet.
3. Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken Als u in contact treedt met Next Creations via verschillende kanalen, inclusief onze website , dan verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken kunnen als volgt worden onderverdeeld:
1) Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, IP-adres, in sommige gevallen uw geolocatie en taal.
2) Uw aankoopgegevens, zoals uw persoonlijke gegevens zoals hierboven aangegeven, bedrijfsnaam, uw leveringsinformatie, zoals een leveringsadres, indien afwijkend van het fysieke adres, uw bestelinformatie, zoals productnaam, hoeveelheid, voorraadnummer en serienummer van het product, datum van aankoop, en uw betalingsgegevens.
3) Uw gedragsinformatie, verzameld via het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en voor het personaliseren van ons marketingaanbod.
4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
Wij behandelen uw bestelling, voltooien aankooptransacties, zorgen voor levering van het (de) gekochte product(en) en behandelen
eventuele retouren. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.
Daarom worden sommige van uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt zodat wij onze contractuele verplichtingen tegenover u
kunnen nakomen, bijvoorbeeld wanneer u onze producten aanschaft, contact opneemt met onze klantenservice of een verzoek doet
op garantie. Indien u ervoor kiest om ons de gevraagde en benodigde persoonsgegevens in dit verband niet te verstrekken, kunnen
wij mogelijk niet volledig voldoen aan uw verzoek. 1
5. Onze openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden In beginsel verzamelen en verwerken we gegevens om de producten, diensten of aanbiedingen van Next Creations te faciliteren of te verbeteren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en delen de genoemde gegevens niet met derden, behalve voor zover aangegeven in dit privacy beleid. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden onthullen voor zover dit vereist is door de wet, een gerechtelijk bevel of een besluit van een bevoegde overheidsinstantie en met het oog op wetshandhaving. faillissement of soortgelijke procedure. Als wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde, nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze derden voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot geheimhouding en privacy inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met de wettelijke vereisten, met inbegrip van het aangaan van overeenkomsten voor de verwerking van gegevens met de betrokken derden, om te zorgen dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies, de toepasselijke wet- en regelgeving en voor het door ons opgegeven doel worden verwerkt en om te zorgen voor afdoende veiligheidsmaatregelen.
6. Hoe we uw persoonsgegevens bewaren We bewaren informatie over u niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de informatie was verzameld. De lengte van de periode waarin we de informatie bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en gebruiken.
7. Cookies We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en voor het personaliseren van ons marketingaanbod. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst als u een website bezoekt en waarmee we: (1) uw computer herkennen; (2) uw voorkeuren en instellingen opslaan; (3) begrijpen welke webpagina's van Next Creations u hebt bezocht; (4) uw gebruikerservaring verbeteren door het leveren en meten van de effectiviteit van content en advertenties die zijn toegesneden op uw interesses; (5) zoekopdrachten en analyses uitvoeren; en (6) helpen met beveiligings- en beheersfuncties. Sommige cookies worden geplaatst in uw browsercache, terwijl cookies die verband houden met Flash technologieën bij uw Adobe Flash Player-bestanden worden opgeslagen. Pixels zijn kleine elektronische tags met een unieke identifier die worden verborgen in websites, online advertenties en/of e-mails en ontworpen zijn om: (1) gebruiksgegevens te verzamelen zoals advertentieweergaven of klikken en het percentage geopende e-mails; (2) de populariteit van de reclames te meten; en (3) toegang te krijgen tot gebruikerscookies. Doordat we aanvullende technologieën gaan gebruiken, kunnen wij ook informatie verzamelen via andere methodes. U kunt uw instellingen wijzigen om een melding te krijgen als er een cookie wordt geïnstalleerd of bijgewerkt, of u kunt cookies helemaal blokkeren. Raadpleeg het hoofdstuk "Help" van uw browser voor meer informatie. U kunt ook het gebruik van Flash-technologieën, waaronder flash cookies en lokale opslagobjecten, beheren met de Flash beheerprogramma's die op de website van Adobe staan. Houd er rekening mee dat door het blokkeren, uitschakelen of beheren van sommige of alle cookies, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies of aanbiedingen op onze website.
UW RECHTEN 8. Toegang tot uw persoonsgegevens en overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om de persoonsgegevens over u die u hebt verstrekt aan Next Creations in te zien en te ontvangen.
9. Bijwerken en/of wissen van uw persoonsgegevens Wij moedigen u aan om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan Next Creations te wijzigen als er een verandering in uw persoonsgegevens plaatsvindt. Dit kunt u doen op https://next-creations.nl door in te loggen en de relevante velden te wijzigen. Om te zorgen dat uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt up-to-date zijn, verzoeken wij u om uw persoonsgegevens te controleren en, indien van toepassing, ten minste eenmaal per jaar bij te werken. U kunt ook contact opnemen met ons om over u opgeslagen persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen.
10. Het recht om uw toestemming in te trekken Een aantal van de verwerkingsactiviteiten van Next Creations kan gebaseerd zijn op uw toestemming. In zo‘n geval hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking is uitgevoerd.
11. Gegevensbeveiliging Next Creations streeft ernaar uw persoonsgegevens te beveiligen. We gebruiken noodzakelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens onder controle van Next Creations te beschermen, zoals toegangscontrole, overdracht, invoer en beschikbaarheid en de scheiding van gegevens. Toegang tot de website van Next Creations wordt beschermd door toegangsbeperkingen op basis van gebruikersnaam en wachtwoord. Het is belangrijk dat u altijd een wachtwoord kiest dat moeilijk te raden is door anderen. Zorg dat u uw wachtwoord geheim houdt.
2
12. Wijzigingen in ons privacy beleid. Indien nodig kan Next Creations dit privacy beleid wijzigen of bijwerken als gevolg van wijzigingen in de producten en diensten van Next Creations, veranderingen in de toepasselijke wetgeving, regelgeving of praktijken en op basis van de feedback van klanten. Lees het privacy beleid daarom regelmatig nog eens door. De datum van de laatste update staat altijd bovenaan het document. Als er ingrijpende wijzigingen in dit privacy beleid zijn, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door het plaatsen van een bericht of door u een bericht te sturen. 13. Contactgegevens Als u vragen hebt over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door Next Creations, neem dan contact met ons op: Next Creations
Merwede 25
5172 DT Kaatsheuvel
06-30712419
info@next-creations.nl
3