Yinthe

- Categories : Default

Yinthe is 1 van onze 2 honden, een prachtige Australian Shepherd.
Iedereen is er gek mee, zo ook mijn dochter die onlangs samen is gaan wonen met haar vriend.
Ze wilde eigenlijk een mooie foto van Yinthe maar ik dacht... een foto...tja. Als verhuiskadootje heb ik Yinthe uit hout gefiguurzaagt! Een super mooi origineel kadoo, toch?

Prijsindicatie: 35,-

<script async src="https://api.cappasity.com/api/player/cappasity-ai"></script><iframe allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" width="100%" height="600px" frameborder="0" style="border:0;" src="https://api.cappasity.com/api/player/18801b80-d459-41f9-bc76-018a62a85c3e/embedded?autorun=0&closebutton=1&logo=0&analytics=1&uipadx=0.0&uipady=0.0&enablestoreurl=0&storeurl=&hidehints=0&autorotate=0&autorotatetime=2.0&autorotatedelay=1.0&autorotatedir=1&hidefullscreen=1&hideautorotateopt=0&hidesettingsbtn=1&enableimagezoom=1&zoomquality=1&hidezoomopt=0&arbutton=1"></iframe>

Gemaakt uit onderstaande foto.